Ngân hàng VIB lãi vượt 10.000 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2022 lên đến 35%

Ngân hàng VIB lãi vượt 10.000 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2022 lên đến 35%

Tài chính - Ngân hàng 08/02/2023, 03:15

Lợi nhuận quý 4/2022 của ngân hàng VIB giảm nhẹ 1% so với quý 3, nhưng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2022 lãi trước thuế hơn 10.581 tỷ đồng...