Topic : VKC

VKC giao dịch trên UPCoM từ ngày 27/4/2023

VKC giao dịch trên UPCoM từ ngày 27/4/2023

Chứng khoán 02/04/2023, 08:00

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh tại TP HCM (CNVSD) vừa ra thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VKC...