Hà Nội phải giải ngân 39.986 tỷ đồng trong năm 2024 và 2025

Hà Nội phải giải ngân 39.986 tỷ đồng trong năm 2024 và 2025

Bất động sản 23/04/2024, 07:45

Từ nay đến hết năm 2025, Thành phố Hà Nội sẽ phải giải ngân 39.986 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Bất động sản 20/04/2024, 10:35

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025...

Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho các bộ ngành

Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho các bộ ngành

Tài chính - Ngân hàng 16/03/2023, 07:51

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định 215/QĐ-TTg về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025...