Ngân hàng Thế giới chỉ ra bốn vấn đề giúp kinh tế Việt Nam phát triển bền vững

Ngân hàng Thế giới chỉ ra bốn vấn đề giúp kinh tế Việt Nam phát triển bền vững

Tài chính - Ngân hàng 14/03/2023, 07:54

Sáng 13/3, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo điểm lại, cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam ấn bản tháng 3 năm 2023 với tiêu đề...