Giảm thời gian bán hàng, một cửa hàng xăng dầu bị phạt 15 triệu đồng

Giảm thời gian bán hàng, một cửa hàng xăng dầu bị phạt 15 triệu đồng

Tin nóng 02/09/2022, 19:01

Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cửa hàng xăng dầu...