Đầu tư trên 1.600 tỷ đồng xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên - Tuyên Quang

Đầu tư trên 1.600 tỷ đồng xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên - Tuyên Quang

Tin nóng 16/05/2023, 14:56

Tuyến đường hoàn thành có ý nghĩa quan trọng không những giúp ATK Định Hóa (Thái Nguyên) kết nối thuận tiện với các tỉnh phía Bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...