Ngành sản xuất đối mặt nhiều khó khăn

Ngành sản xuất đối mặt nhiều khó khăn

Doanh nghiệp 09/03/2023, 07:50

Theo Báo cáo Chiến lược thị trường tháng 3/2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán SSI, hoạt động sản xuất phải đối mặt với nhiều khó khăn...