Giá tiêu hôm nay 25/8: Thị trường trong nước tiếp tục ảm đạm

Giá tiêu hôm nay 25/8: Thị trường trong nước tiếp tục ảm đạm

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/08/2022, 08:26

Hiện giá tiêu trong nước dao động quanh 68.000 – 71.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 22/8: Duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay 22/8: Duy trì ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/08/2022, 08:07

Giá tiêu hôm nay 22/8 tại các vùng trồng trọng điểm duy trì ổn định so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay 18/8: Tiếp tục đi ngang tại một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 18/8: Tiếp tục đi ngang tại một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/08/2022, 08:14

Hiện giá tiêu trong nước vẫn giao dịch trong khoảng 69.000 - 72.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 3/8: Thị trường trong nước có chuỗi ngày đi ngang

Giá tiêu hôm nay 3/8: Thị trường trong nước có chuỗi ngày đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 04/08/2022, 07:53

Hiện giá tiêu trong nước vẫn dao động trong khoảng từ 71.000 - 74.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 3/8: Thị trường trong nước ổn định

Giá tiêu hôm nay 3/8: Thị trường trong nước ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 03/08/2022, 08:02

Hôm nay 3/8/2022, giá tiêu trong nước dao động trong khoảng từ 71.000 - 74.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 1/8: Tăng từ 500 - 1000 đồng tại một số tỉnh trọng điểm

Giá tiêu hôm nay 1/8: Tăng từ 500 - 1000 đồng tại một số tỉnh trọng điểm

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/08/2022, 08:59

Hôm nay 1/8/2022 giá tiêu trong nước dao động trong khoảng từ 70.000 – 73.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 29/7: Thị trường trong nước duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay 29/7: Thị trường trong nước duy trì ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 29/07/2022, 07:47

Hôm nay ngày 29/7/2022 giá tiêu trong nước dao động trong khoảng từ 69.500 – 73.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 28/7: Dao động trong khoảng 69.500 - 73.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/7: Dao động trong khoảng 69.500 - 73.000 đồng/kg

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/07/2022, 08:06

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm với mức giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Giá tiêu hôm nay 25/7: Nối dài đà tăng

Giá tiêu hôm nay 25/7: Nối dài đà tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/07/2022, 07:57

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch trong khoảng từ 69.000 - 72.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 23/7: Thị trường trong nước bất ngờ tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay 23/7: Thị trường trong nước bất ngờ tăng mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 23/07/2022, 09:11

Giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng 67.500 - 71.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 20/7: Tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay 20/7: Tiếp tục đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/07/2022, 08:14

Giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng 66.500 - 69.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 19/7: Ổn định ở một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 19/7: Ổn định ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 19/07/2022, 07:50

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch trong khoảng từ 66.500 - 69.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 18/7: Ổn định tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 18/7: Ổn định tại thị trường trong nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/07/2022, 07:48

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 66.500 - 69.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 14/7: Ổn định tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 14/7: Ổn định tại thị trường trong nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/07/2022, 07:58

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 67.500 - 70.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 12/7: Thị trường trong nước ổn định

Giá tiêu hôm nay 12/7: Thị trường trong nước ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/07/2022, 08:20

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 67.500 - 70.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 6/7: Ổn định ở một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 6/7: Ổn định ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/07/2022, 08:15

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch trong khoảng từ 69.000 - 72.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 1/7: Giao dịch ổn định

Giá tiêu hôm nay 1/7: Giao dịch ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/07/2022, 07:55

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch trong khoảng từ 69.000 - 72.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 29/6: Giảm nhẹ ở một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 29/6: Giảm nhẹ ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 29/06/2022, 08:11

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 28/6: Đi ngang khiến thị trường đìu hiu

Giá tiêu hôm nay 28/6: Đi ngang khiến thị trường đìu hiu

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/06/2022, 08:04

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch trong khoảng từ 69.500 - 72.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 27/6: Thị trường trong nước ổn định

Giá tiêu hôm nay 27/6: Thị trường trong nước ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 27/06/2022, 07:51

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 69.500 - 72.500 đ/kg.