Loạt doanh nghiệp mất cân đối tài chính phải khất nợ trái phiếu

Loạt doanh nghiệp mất cân đối tài chính phải khất nợ trái phiếu

Doanh nghiệp 15/02/2023, 08:06

Ngay đầu năm 2023, hàng loạt doanh nghiệp thông báo chậm thanh toán tiền lãi và gốc trái phiếu cho trái chủ do áp lực dòng tiền.