Hàng loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo do làm ăn thua lỗ, truy thu thuế

HoSE và HNX đã ra quyết định đưa hàng loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo do làm ăn thua lỗ, lợi nhuận âm, và bị truy thu thuế

Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, và đảm bảo tính ổn định của thị trường, sàn chứng khoán đưa ra tiêu chí để lọc cổ phiếu. Căn cứ vào mức độ từ nhẹ đến nặng của mức độ vi phạm của công ty để cảnh báo nhà đầu tư thì Ủy ban Chứng khoán phân nhóm này ra làm 6 loại: Cổ phiếu bị Nhắc nhở Vi phạm trên Toàn thị trường, Cổ phiếu bị Cảnh báo, Cổ phiếu bị Kiểm soát, Cổ phiếu bị Kiểm soát Đặc biệt (Chỉ có ở HOSE, riêng HNX không có loại này), Cổ phiếu bị Tạm ngừng Giao dịch và Cổ phiếu bị Hủy Niêm yết bắt buộc

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có bản thông báo đưa hàng loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo, kiểm soát, cũng như loại ra khỏi các bộ chỉ số. Tổng số 37 cổ phiếu nằm trong diện cảnh báo và 15 cổ phiếu bị kiểm soát trên HoSE. Các cổ phiếu bị đưa ra khỏi VNX-All Share, VNAllshare và VN SmallCap.

Theo quy định tại tiết b, điểm 1.1, khoản 1, Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/34/2018, các cổ phiếu của các công ty có lợi nhuận âm sẽ bị đưa vào diện cảnh báo.

Công ty Cổ phần MHC (mã MHC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/04/2021 là do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -1,169 tỷ đồng; cổ phiếu công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS) bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 12/4 tới do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -207,021 tỷ đồng căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020; cổ phiếu công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH) vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -33,14 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -20,3 tỷ đồng căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2020; cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA) vào diện cảnh báo từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 là -37,79 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -37,79 tỷ đồng;

Hai cổ phiếu YEG và HNG đưa từ diện cảnh báo sang kiểm soát, giữ nguyên diện cảnh báo đối với DXV, PXI

Cổ phiếu YEG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát kể từ ngày 12/04/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng. cổ phiếu YEG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khoép lệnh hoặc thoả thuận), kể từ ngày 12/4. Căn cứ giải trình, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) tiếp tục bị duy trì ở diện cảnh báo. Mã này đã nằm trong diện cảnh báo từ 9/3/2020 do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -2.312,96 tỷ đồng. Ngày 31/03/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của HNG. Theo Báo cáo tài chính, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là 20,91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -2.306,11 tỷ đồng. HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM ngày 03/09/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty.

Cổ phiếu Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã DXV) tiếp tục nằm trong diện cảnh báo, sau khi bị đưa vào danh sách này ngày 25/3/2020 do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là - 6,89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2019 là -6,2 tỷ đồng.

Đến ngày 31/03/2021, DXV đã công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2020 với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 106 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -6,4 tỷ đồng và báo cáo tài chính kiểm toán 2020 của DXV có tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ. HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DXV sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (mã PXI). HOSE đưa cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát do "Cổ phiếu PXI bị đưa vào diện cảnh báo do BCTC năm 2012 có ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi thành lỗ và đang duy trì diện cảnh báo, đồng thời lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán 2016 là -14.534.040.215 đồng".

Ngày 29/03/2021, HOSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -93,5 tỷ đồng. Đồng thời, tại BCTC kiểm toán các vấn đề ngoại trừ của các năm trước vẫn còn tồn đọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PXI việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PXI sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Không kinh doanh thua lỗ nhưng cổ phiếu CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH) cũng bị đưa vào diện cảnh báo từ 6/4 do thông tin về việc truy thuế ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, HoSE xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Không chỉ trên HoSE, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng vừa có thông báo đưa một loạt cổ phiếu vào diện bị cảnh cáo do do lợi nhuận sau thuế là con số âm kể từ ngày 6-7/4.

Các mã cổ phiếu đó là: BKC của Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Cạn; CMS của Công ty cổ phần CMVIETNAM; KVC của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ; L61 của CTCP Lilama 69-1; FID của CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam; PDC của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Ðông vào diện bị cảnh báo.

Đặc biệt, HNX cảnh báo cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NÐ-CP do tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2020 trên BCTC 2020 đã được kiểm toán.

Minh Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Tin Cùng Chuyên Mục