Thứ hai, 15/05/2023, 14:27 PM

Làm rõ nhiều vấn đề liên quan đề xuất tăng hơn 17.000 tỷ đồng vốn cho Agribank

Các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ tác động đến cân đối ngân sách, cân đối nguồn thu; số liệu lợi nhuận ước tính cần phải nộp vào ngân sách… khi đề xuất tăng hơn 17.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho ngân hàng NN&PTNT (Agribank)…

Như VnMedia đã đưa tin về việc Ngân hàng Nhà nước trình UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Tại phiên thảo luận về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank đã có từ khóa 14. Riêng trong giai đoạn 2021-2023, Nghị quyết 43/2022/QH15 đã có quy định, sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 để thực hiện Nghị quyết số 43 trong đó quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội phương án tăng vốn điều lệ cho NN&PTNN từ nguồn ngân sách nhà nước trong Quý 1/2022. Nhưng đến nay đã sang Quý 2/2023 mới trình.

“Việc chậm trễ này là trách nhiệm của ai, vấn đề kỷ luật, kỷ cương tài chính, trách nhiệm công vụ?” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đánh giá, một số nội dung tại Tờ trình còn chưa rõ đây là trình để Quốc hội quyết định việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank hay là chủ trương đầu tư vốn điều lệ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội chỉ quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư; còn quyết định đầu tư là của Chính phủ. Cần thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp để có báo cáo làm rõ và thể hiện rõ trong dự thảo nghị quyết.

Mặt khác, tổng số dự kiến bổ sung vốn hơn 17.000 tỷ động nhưng chỉ bố trí từ ngân sách nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng, số còn lại chuyển từ xuất cấp. Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề, việc trình Quốc hội quyết định một số tiền mà chưa có trong dự toán liệu có đúng thẩm quyền?

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, việc trình ban hành nghị quyết nhưng hồ sơ trình lại không có dự thảo nghị quyết, gây khó khăn cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

 

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Vân Chi đề nghị Chính phủ làm rõ về một số số liệu liên quan đến các khoản lợi nhuận sau thuế. Bởi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, khoản lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Vân Chi cho rằng, tính chính xác về số liệu lợi nhuận ước tính cần phải nộp vào ngân sách nhà nước vẫn chưa rõ, cần được cơ quan kiểm toán nhà nước làm rõ.

Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên cho biết, theo quy định tại Luật Đầu tư công, dự án trên 1.000 tỷ thì phải trình Quốc hội. Do vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc Chính phủ trình Quốc hội nội dung này là có cơ sở pháp lý và đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, hồ sơ này đang thiếu dự thảo Nghị quyết, đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trong đó nêu rõ trong Tờ trình và kèm theo dự thảo Nghị quyết để có cơ sở tiếp tục thẩm tra.

Làm rõ cơ sở pháp lý của việc tăng vốn cho Agribank, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội giao Chính phủ: “Chỉ đạo xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021 - 2023 cho các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Agribank.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 11/NQ-CP Chính phủ đã chỉ đạo: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội phương án tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước.

Về việc Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền 17.100 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 trong đó đã bổ sung 6.753 tỷ đồng, phần còn lại (10.347 tỷ đồng), nếu Quốc hội cho phép sẽ được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và thực hiện chuyển cấp trong năm 2024.

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn cho biết, về quy trình triển khai, phần tăng vốn theo Nghị quyết của Quốc hội, Quốc hội đã cho chủ trương, đã có nguồn để tăng vốn, theo quy trình thì NHNN sẽ trình Chính phủ quyết định đầu tư. Tuy nhiên, khi tăng vốn như vậy thì phải xây dựng phương án tăng vốn cho 3 năm 2021-2023, mức tăng vốn vượt qua hạn mức nên phải trình Quốc hội xem xét, cho chủ trương để Chính phủ quyết định.

 

Giải trình thêm, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, hồ sơ trình đã báo cáo rõ quy trình theo quy định hiện hành, sau khi có chủ trương, NHNN sẽ trình Chính phủ quyết định việc tăng vốn và sẽ tiến hành các bước tiếp theo đúng theo các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Phạm Đức Ấn cho biết, Agribank đang rất khát vốn, đang ở mức thấp nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và không có sự cách biệt, thậm chí nhỏ hơn nhiều so với một số ngân hàng thương mại cổ phần khác.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đề nghị tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, đảm bảo tăng trưởng để đảm bảo vai trò chủ lực, định hướng thị trường ngân hàng, đặc biệt với ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Chính phủ đã giao cho Agribank chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc gửi hồ sơ, tài liệu liên quan và tính chính xác về nội dung cũng như các số liệu đề cập.

Hiện hồ sơ tài liệu chuẩn bị còn thiếu Nghị quyết của Quốc hội, đề nghị Ngân hàng cần xem xét và bổ sung cho đầy đủ.

Báo cáo tại phiên họp, Đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc tăng vốn điều lệ cho Agribank phù hợp với chủ trương trong Nghị quyết 43, là việc cần thiết nhưng cần làm rõ nguốn vốn bổ sung, phương án phân bổ đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Đồng thời Ngân hàng nhà nước cần rà soát, đảm bảo việc bổ sung nguồn vốn cho Agribank cần đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Về quy trình, hồ sơ trình, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, trong báo cáo thẩm tra sơ bộ, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể, thẩm tra chính thức. Trong đó, làm rõ chủ trương đầu tư, làm rõ căn cứ số tiền đề nghị tăng vốn, phương án tăng vốn điều lệ cụ thể để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 nội dung trình Quốc hội quyết định chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Agribank, tuy nhiên, Chính phủ cần tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai công việc này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh kỹ càng, thuyết phục hơn, đánh giá kỹ tác động đến cân đối ngân sách, cân đối nguồn thu, tháo gỡ các vướng mắc để tái cơ cấu, cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng Agribank.


Tin ngân hàng ngày 6/6: Kiểm soát đặc biệt, can thiệp sớm khi xảy ra sự cố rút tiền hàng loạt
Tin ngân hàng ngày 6/6: Kiểm soát đặc biệt, can thiệp sớm khi xảy ra sự cố rút tiền hàng loạt

Ngân hàng Xây dựng sắp chuyển giao bắt buộc về Vietcombank; Cổ đông MB sắp được chia hơn 2.200 tỷ đồng cổ tức tiền mặt; OCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận...

Tăng trưởng tín dụng TP HCM chậm hơn tốc độ của cả nước
Tăng trưởng tín dụng TP HCM chậm hơn tốc độ của cả nước

Tăng trưởng kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khó khăn của các thị trường là những yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/6: Đồng USD trong nước giảm mạnh
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/6: Đồng USD trong nước giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD vào cuối phiên giao dịch 5/6 giảm 29 đồng, hiện ở mức: 23.693 đồng.

Giá vàng đảo chiều bật tăng cao
Giá vàng đảo chiều bật tăng cao

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (6/6 – theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bật tăng trở lại sau phiên đi...

Huy động được 162.952 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ
Huy động được 162.952 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, trong tháng 5/2023 đã tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước, với tổng...

10 công ty đại chúng hiệu quả nhất 2023: Vietcombank soán ngôi vương từ Vinhomes...
10 công ty đại chúng hiệu quả nhất 2023: Vietcombank soán ngôi vương từ Vinhomes...

Top 10 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023 có tới 6 ngân hàng. Trong khi đó, bộ ba từng thuộc top 4 năm ngoái là Hòa Phát, Masan...

Tin ngân hàng ngày 5/6: Tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động
Tin ngân hàng ngày 5/6: Tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động

Đề xuất sửa đổi gói hỗ trợ lãi suất 2% từ Ngân sách Nhà nước; Kênh trái phiếu chính phủ vẫn được ưu tiên; SeABank lọt top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc…

Nhiều ngân hàng rao bán từ xe sang đến phân bón để thu hồi nợ xấu
Nhiều ngân hàng rao bán từ xe sang đến phân bón để thu hồi nợ xấu

Để xử lý nợ xấu, nhiều ngân hàng thanh lý các tài sản đảm bảo trong đó có cả loạt xe sang BMW, Mercedes... trị giá hàng tỷ đồng đến thanh lý phân bón…

Giá vàng liên tục trồi sụt, dự báo khó bứt phá
Giá vàng liên tục trồi sụt, dự báo khó bứt phá

Giám đốc chiến lược thị trường Colin Cieszynski tại SIA Wealth Management Inc cho biết, đồng bạc xanh suy yếu sẽ hỗ trợ vàng trong tuần này, nhưng giá sẽ khó vượt trên 2.000 USD/ounce.

Người mua không đọc, người bán không giải thích đầy đủ khiến bảo hiểm bị hiểu lầm
Người mua không đọc, người bán không giải thích đầy đủ khiến bảo hiểm bị hiểu lầm

Theo chuyên gia Nguyễn Thị Kim Hằng - Trường Đại học Khánh Hòa, những hiểu lầm về bảo hiểm gắn với việc người mua không chịu khó đọc và người bán...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/6: Đồng USD điều chỉnh nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/6: Đồng USD điều chỉnh nhẹ

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index(DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 104,4 giảm 0,16%.

Bảng giá vàng hôm nay 5/6: Dự báo giá vàng đi lên trong tuần
Bảng giá vàng hôm nay 5/6: Dự báo giá vàng đi lên trong tuần

Bảng giá vàng hôm nay 5 6, trong tuần này các chuyên gia dự đoán kim loại quý tiếp tục chịu áp lực khi Fed tạm dừng tăng lãi suất, trong nước giá vàng tiếp tục đi lên.

Nhiều ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ
Nhiều ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Vừa qua, nhiều ngân hàng đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua các phương án phát hành cổ phiếu...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/6: Đồng USD giảm sau nhiều đợt tăng mạnh
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/6: Đồng USD giảm sau nhiều đợt tăng mạnh

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 104,04, giảm 0,16%.

Giá vàng hôm nay (4/6): Kết thúc tuần ở mức 1.947 USD/ounce
Giá vàng hôm nay (4/6): Kết thúc tuần ở mức 1.947 USD/ounce

Giá vàng thế giới trong tuần qua (29/5-4/6) lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần, phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch giữa tuần...

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo giảm lãi suất cho vay
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo giảm lãi suất cho vay

Sau rất nhiều động thái điều hành của NHNN từ tháng 3 đến tháng 5, mặt bằng lãi suất cũng đã giảm, số liệu gần đây cho thấy lãi suất cho vay...

Do đâu quy mô tổng tài sản một số ngân hàng giảm sau 3 tháng đầu năm?
Do đâu quy mô tổng tài sản một số ngân hàng giảm sau 3 tháng đầu năm?

Tính đến cuối quý I/2023, một số ngân hàng báo giảm tổng tài sản so với đầu năm. Trong đó, ngân hàng VietABank ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất.

Giá vàng giảm sâu sau ba phiên tăng liên tiếp
Giá vàng giảm sâu sau ba phiên tăng liên tiếp

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (3/6 - theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều đi xuống sau ba phiên đi lên trước đó...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/6: Đồng USD thế giới tăng khi vỡ nợ công tại Mỹ được 'tháo ngòi'
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/6: Đồng USD thế giới tăng khi vỡ nợ công tại Mỹ được "tháo ngòi"

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,48%, đạt mốc 104,04.

VnFinance
VnFinance VnFinance VnFinance VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance