Một cổ phiếu tăng 200% sau hơn 1 tuần

- Cổ phiếu có 8 phiên tăng trần liên tiếp lên giá 12.100 đồng/cp.

- Công ty đang quản lý 2 dự án tại Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối hơn 15,2 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần hơn 7,3 tỷ đồng.

Kết phiên 18/1, cổ phiếu DID của CTCP DIC – Đồng Tiến có giá 12.100 đồng/cp, tăng trần phiên thứ 8 liên tiếp, với tổng mức tăng hơn 200%.

Thanh khoản dao động 3.200 cổ phiếu đến 60.500 cổ phiếu, bình quân trong đạt hơn 32.000 đơn vị mỗi phiên trong hơn một tuần qua. 

DIC – Đồng Tiến có vốn điều lệ 139 tỷ đồng với 4 cổ đông lớn tính đến cuối 2019 gồm CTCP Vật liệu Xây dựng Thế giới Nhà nắm gần 36% vốn, CTCP Siêu Thị Vật liệu xây dựng Thế giới Nhà giữ 28% vốn, ông Trần Hoàng Tuấn giữ 15,79% vốn và bà Trần Thị Mỹ Dung giữ 8,85% vốn. 

Vào cuối tháng 5, cổ phiếu DID bị hủy niêm yết trên HNX vì doanh nghiệp có ROE sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ phải trả thấp hơn 5% và phần vốn phát hành thêm để hoán đổi làm phát sinh tăng trên 50% vốn điều lệ thực góp (trước khi phát hành). 

Năm 2019, doanh nghiệp này chào bán riêng lẻ 5,9 triệu cổ phiếu, tương đương 64% vốn điều lệ hiện tại cho CTCP Vật liệu Xây dựng Thế giới Nhà và CTCP Siêu Thị Vật liệu xây dựng Thế giới Nhà. 

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình đường bộ, đường sắt, sản xuất bê tông… trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty đang quản lý 2 dự án gồm Khu đô thị Phú Long Tân quy mô 42,68 ha và dự án Khu nhà ở cho cán bộ Công nhân viên DIC Đồng Tiền có quy mô 10,64 ha. 

9 tháng của 2020, DIC – Đồng Tiến này đạt doanh thu thuần 189,6 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,77 tỷ đồng, giảm 17%. Công ty thực hiện 73% kế hoạch doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 

Năm 2019, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần 270,3 tỷ đồng, tăng 4% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. 

Một cổ phiếu tăng 200% sau hơn 1 tuần - Ảnh 1

KQKD của DIC- Đồng Tiền trong 8 năm gần đây. Đơn vị: tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối tháng 9/2020 ở mức 305,2 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 54% chủ yếu là phải thu ngắn hạn hơn 135,4 tỷ đồng và hàng tồn kho hơn 21,2 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền hơn 8,86 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định hơn 139,4 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn hơn 19,4 tỷ đồng. 

Công ty đang vay nợ tài chính 112,7 tỷ đồng, với 65% là vay ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 15,2 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển 1,1 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần hơn 7,3 tỷ đồng. 

Lê Hải

Theo Người Đồng Hành

Tin Cùng Chuyên Mục