Hà Nội không xây 10 tòa 50 tầng ở địa điểm Triển lãm Giảng Võ cũ

Hà Nội không xây 10 tòa 50 tầng ở địa điểm Triển lãm Giảng Võ cũ

Bất động sản 07/07/2022, 18:02

Tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội sáng ngày 7/7, các đại biểu HĐND đã quan tâm đặt câu hỏi chất vấn về dự án 148 Giảng Võ...