Loạt chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản

Loạt chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản

Bất động sản 11/09/2022, 06:56

Nhiều chính sách mới ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường kinh doanh bất động sản được đề cập trong Nghị quyết 18-NQ/TW tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách...