Second-home lý tưởng bên bờ biển Bãi Dài Phú Quốc

Second-home lý tưởng bên bờ biển Bãi Dài Phú Quốc

Bất động sản 25/10/2022, 09:20

Một bước chạm tay vào đại dương xanh thẳm, một bước hòa mình vào nhịp đập phố thị phồn hoa; thỏa sức kiến tạo không gian độc bản theo sở thích cá nhân...