Topic : Bank Land

Cảnh báo lừa đảo dưới hình thức hợp tác đầu tư

Cảnh báo lừa đảo dưới hình thức hợp tác đầu tư

Bất động sản 18/09/2022, 10:39

Thông qua chiêu bài Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, rất nhiều doanh nghiệp đang huy động vốn theo mô hình Ponzi, từ đó lôi kéo được hàng ngàn nhà đầu tư tham gia. Mô hình kinh doanh này đã và đang được nhiều chuyên gia pháp lý cũng như các cơ quan chức năng cảnh báo rủi ro, lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ cao.