Cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo trước thềm Đại hội cổ đông

Cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo trước thềm Đại hội cổ đông

Chứng khoán 24/04/2024, 14:15

Lý do được HOSE đưa ra là DRH Holdings chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 quá 15 ngày so với thời gian quy định.