Bảo hiểm sức khỏe của Manulife được vinh danh tại giải thưởng ‘Tin dùng Việt Nam 2022’

Bảo hiểm sức khỏe của Manulife được vinh danh tại giải thưởng ‘Tin dùng Việt Nam 2022’

Thương hiệu 26/12/2022, 10:55

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ ‘Bệnh lý nghiêm trọng mở rộng’ của Manulife Việt Nam vừa được vinh danh trong hạng mục Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ nhóm...