Gamuda Land được phép bán 160 căn hộ ở Celadon City

Gamuda Land được phép bán 160 căn hộ ở Celadon City

Bất động sản 23/05/2023, 14:31

Sở Xây dựng TP HCM đã cho phép Gamuda Land bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 160 căn hộ thuộc chung cư A5 và 1.153 căn hộ thuộc chung cư A6...

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Bất động sản 31/03/2023, 07:58

Thông tư 11/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2023,...

Quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai có hiệu lực từ ngày 1/4/2023

Quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai có hiệu lực từ ngày 1/4/2023

Bất động sản 28/03/2023, 09:15

Thông tư 11 2022 TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30 9 2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng, trong đó quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai có hiệu lực từ ngày 1 4 2023.