Muốn nâng cấp thương hiệu, Đất Xanh tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Muốn nâng cấp thương hiệu, Đất Xanh tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Doanh nghiệp 21/09/2022, 11:19

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) dự kiến tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường trong tháng 11 để thông qua các nội dung liên quan đến tái cấu trúc bộ nhận diện...