CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp 18/08/2022, 06:58

Cục Thuế Hà Nội vừa công bố quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn...