Tình trạng “ngủ đông” của thị trường bất động sản hiện nay có giống giai đoạn 2011 - 2012?

Tình trạng “ngủ đông” của thị trường bất động sản hiện nay có giống giai đoạn 2011 - 2012?

Bất động sản 21/11/2022, 21:01

Cùng tình trạng ngủ đông, nhưng thị trường BĐS ở giai đoạn hiện nay sản phẩm và chất lượng xây dựng đều nằm ở mức độ tốt, tuy còn nhiều hạn chế về tín dụng...