Từng giàu thứ 6 sàn chứng khoán, tài sản của Chủ tịch HĐQT Phát Đạt đã bay mất gần tỷ đô

Từng giàu thứ 6 sàn chứng khoán, tài sản của Chủ tịch HĐQT Phát Đạt đã bay mất gần tỷ đô

Doanh nghiệp 14/11/2022, 17:19

Cổ phiếu PDR nằm trong nhóm cổ phiếu ngành bất động sản tăng trưởng tốt nhất trong năm 2021 đưa khối tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt vượt 1 tỷ USD.