Bất động sản công nghiệp Việt Nam đối diện nhiều thách thức dài hạn

Bất động sản công nghiệp Việt Nam đối diện nhiều thách thức dài hạn

Bất động sản 11/04/2023, 08:08

Theo Savills Việt Nam, bên cạnh bất động sản văn phòng thì trong những năm gần đây, bất động sản công nghiệp Việt Nam...