Topic : BCTC CII

CII thoát lỗ nhờ doan thu tài chính, áp lực khoản nợ trái phiếu 3.161 tỷ đồng đáo hạn trong một năm tới

CII thoát lỗ nhờ doan thu tài chính, áp lực khoản nợ trái phiếu 3.161 tỷ đồng đáo hạn trong một năm tới

Doanh nghiệp 27/10/2022, 15:55

Doanh thu cao không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, CII thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính. Trong 1 năm tới, doanh nghiệp đối diện với trái phiếu đến hạn 3.161 tỷ...