Ngành công nghệ điện tử chuyển mình', bất động sản công nghiệp Miền Bắc đứng trước cơ hội lớn

Ngành công nghệ điện tử chuyển mình', bất động sản công nghiệp Miền Bắc đứng trước cơ hội lớn

Bất động sản 15/11/2022, 09:26

Miền Bắc Việt Nam là nơi thu hút được nhiều doanh nghiệp quốc tế lớn đặc biệt là ngành điện tử do hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, cơ sở hạ tầng đồng bộ...