Phong cách đầu tư vào lối sống của giới nhà giàu tại The Grand Manhattan

Phong cách đầu tư vào lối sống của giới nhà giàu tại The Grand Manhattan

Bất động sản 27/10/2022, 11:25

"Khi người giàu mua nhà, họ đầu tư vào lối sống" – câu nói nổi tiếng của Shahab Karmely – cho thấy, giới nhà giàu và thành đạt luôn hướng tới những ngôi nhà...