Đà Nẵng có cơ hội trở thành “thánh địa” bất động sản cao cấp

Đà Nẵng có cơ hội trở thành “thánh địa” bất động sản cao cấp

Bất động sản 08/05/2023, 11:30

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành phố biển Đà Nẵng ngày càng khẳng định nội lực phát triển...