Ngành ngân hàng sẽ thế nào trước bức tranh kinh tế thế giới không còn lạc quan?

Ngành ngân hàng sẽ thế nào trước bức tranh kinh tế thế giới không còn lạc quan?

Tài chính - Ngân hàng 22/10/2022, 17:30

Chuyên gia cho biết, thông thường khi thắt chặt tiền tệ, lợi nhuận của các ngân hàng sẽ giảm đi. Tuy nhiên ngành ngân hàng Việt đang ở vị thế khác...