Thị trường muốn thấy gì khi Bitcoin chạm đáy?

Thị trường muốn thấy gì khi Bitcoin chạm đáy?

Tài chính - Ngân hàng 17/07/2022, 22:37

Theo quan điểm của giới đầu tư trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, Bitcoin cùng các đồng tiền mã hóa khác sẽ khó thoát khỏi sự suy yếu nếu...