Topic : Bitis

Lợi nhuận giảm gần 90%, Biti’s 'hụt hơi' sau 4 năm tỏa sáng

Lợi nhuận giảm gần 90%, Biti’s "hụt hơi" sau 4 năm tỏa sáng

Doanh nghiệp 04/01/2023, 09:09

Năm 2021, Biti’s chỉ đạt doanh thu 1.235 tỷ đồng, giảm 26,3% so với năm 2020, mức thấp nhất trong 6 năm. Lợi nhuận sau thuế...