Chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Tin nóng 03/01/2023, 07:31

Quốc hội đã ban hành Luật Cư trú, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng...