Con gái ông Bùi Thành Nhơn muốn mua gần 45 triệu cổ phiếu Novaland (NVL)

Con gái ông Bùi Thành Nhơn muốn mua gần 45 triệu cổ phiếu Novaland (NVL)

Chứng khoán 07/02/2023, 15:26

Tại diễn biến khác, ông Bùi Xuân Huy, Thành viên HĐQT Novaland đã vừa đăng ký bán ra gần 15 triệu cổ phiếu NVL.