Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 12/12: Cựu Chủ tịch TVB Bùi Minh Tuấn xin rút lại đơn từ nhiệm

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 12/12: Cựu Chủ tịch TVB Bùi Minh Tuấn xin rút lại đơn từ nhiệm

Doanh nghiệp 12/12/2022, 22:24

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 12/12: Cựu Chủ tịch TVB xin rút lại đơn từ nhiệm; công ty mẹ của Apax Holdings (IBC) bán ra 300.000 cổ phiếu nhưng không được khớp lệnh