Buộc thôi việc Tổng giám đốc HOSE Lê Hải Trà

Buộc thôi việc Tổng giám đốc HOSE Lê Hải Trà

Chứng khoán 21/05/2022, 20:22

Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), được giao phụ trách ban điều hành HOSE từ 20/5, thay ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc.