Giải ngân vốn đầu tư công: 'Đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng'?

Giải ngân vốn đầu tư công: "Đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng"?

Tin tổng hợp 16/06/2022, 14:35

Chuyên gia kinh tế - tài chính Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính đánh giá: Kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng nhu cầu và mục tiêu...