Topic : Cam Ranh Bayana

Xây dựng sai phép, chủ đầu tư dự án Khu du lịch Cam Ranh Bayana Resort bị xử phạt 440 triệu đồng

Xây dựng sai phép, chủ đầu tư dự án Khu du lịch Cam Ranh Bayana Resort bị xử phạt 440 triệu đồng

Bất động sản 07/06/2022, 08:06

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Cam Ranh Bayana do vi phạm trong hoạt động xây dựng tại dự án Khu du lịch Cam Ranh Bayana Resort.