Topic : căn hộ NƠXH

Nhà ở xã hội áp lực và động lực

Nhà ở xã hội áp lực và động lực

Bất động sản 18/02/2023, 07:55

Nhà ở xã hội (NƠXH) là một trong những chương trình nhà ở có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia.