Tham vọng của Xuân Thiện Group tại hai dự án 'khủng' 123.000 tỷ đồng ở Nam Định

Tham vọng của Xuân Thiện Group tại hai dự án 'khủng' 123.000 tỷ đồng ở Nam Định

Thương hiệu 22/06/2022, 09:35

Dự án cảng biển chuyên dụng Xuân Thiện Nam Định phục vụ Nhà máy Thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, hai dự án này đều do Xuân Thiện Group làm chủ đầu tư...