Câu chuyện thứ Hai: Đại hội cổ đông và chiến lược mới của các “ông lớn” doanh nghiệp

Câu chuyện thứ Hai: Đại hội cổ đông và chiến lược mới của các “ông lớn” doanh nghiệp

Doanh nghiệp 01/05/2024, 15:26

Tuần cuối của tháng tư, nhiều doanh nghiệp lớn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Với những chiến lược và định hướng cụ thể, không chỉ nhằm củng cố vị thế...

Câu chuyện thứ Hai: Doanh nghiệp Việt khẳng định thương hiệu bằng những mục tiêu táo bạo

Câu chuyện thứ Hai: Doanh nghiệp Việt khẳng định thương hiệu bằng những mục tiêu táo bạo

Doanh nghiệp 23/04/2024, 06:32

MB đã chứng tỏ sự vững chắc với mục tiêu tăng trưởng ấn tượng, trong khi LPBank tái định hình mình với một bản sắc mới và những mục tiêu táo bạo. PNJ tiếp tục...