Topic : CEO HDBank

Năm 2023 chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tỷ lệ 25%, tiếp tục “Phát triển bền vững – Tiên phong dẫn đầu”

Năm 2023 chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tỷ lệ 25%, tiếp tục “Phát triển bền vững – Tiên phong dẫn đầu”

Thị Trường 26/04/2023, 18:35

Năm nay HDBank sẽ chia cổ tức cả bằng tiền mặt lẫn cổ phiếu cho cổ đông, tổng tỷ lệ 25%, đồng thời mục tiêu lợi nhuận 13.197 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với...