Topic : CEO ngân hàng

'Ghế' CEO ngân hàng tiếp tục biến động mạnh

'Ghế' CEO ngân hàng tiếp tục biến động mạnh

Tài chính - Ngân hàng 05/09/2022, 23:19

Được xem là vị trí điều hành quan trọng bậc nhất, loạt 'ghế' CEO ngân hàng như SHB, SCB,... ghi nhận nhiều biến động lớn trong thời gian gần đây.