Topic : Chậm lương

Chậm lương, chia nhỏ lương để trả…. nhân sự doanh nghiệp BĐS “nơm nớp lo sợ” mất việc cận Tết

Chậm lương, chia nhỏ lương để trả…. nhân sự doanh nghiệp BĐS “nơm nớp lo sợ” mất việc cận Tết

Bất động sản 23/11/2022, 07:35

“Làm việc hơn 5 năm ở công ty, tôi chưa thấy giai đoạn nào khó khăn như bây giờ. Thậm chí, ngay cả thời điểm Covid-19 cũng không khó đến như vậy…”.