Loạt doanh nghiệp “mở hàng” chào sàn chứng khoán năm 2023: VNG 'đột biến' với giá khởi điểm 240.000 đồng/cp, có mã chỉ 3.500 đồng

Loạt doanh nghiệp “mở hàng” chào sàn chứng khoán năm 2023: VNG "đột biến" với giá khởi điểm 240.000 đồng/cp, có mã chỉ 3.500 đồng

Chứng khoán 03/01/2023, 07:44

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động và giảm mạnh so với làn sóng tăng mạnh giai đoạn 2020-2021, mức giá khởi điểm của các tân binh trung bình...