VietinBank - Ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất Việt Nam 2022

VietinBank - Ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất Việt Nam 2022

Tài chính - Ngân hàng 27/06/2022, 16:20

Tạp chí Asiamoney vừa trao tặng cho VietinBank Giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ Thương mại (TTTM) tốt nhất Việt Nam 2022...