Xuất nhập khẩu An Giang bị hạn chế giao dịch cổ phiếu

Xuất nhập khẩu An Giang bị hạn chế giao dịch cổ phiếu

Chứng khoán 23/05/2023, 17:40

Theo HoSe, từ ngày 23/5, cổ phiếu AGM của Xuất nhập khẩu An Giang bị đưa từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch vì chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.