Hải Phòng: Năm 2023 dự thu 13.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Hải Phòng: Năm 2023 dự thu 13.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Bất động sản 03/01/2023, 09:55

Năm 2023, Hải Phòng đặt mục tiêu sẽ thu được 13.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Số thu này bằng 211,76% dự toán trung ương giao, bằng 166,29% số thu tiền sử dụng...