Khuyến cáo về tội phạm cướp tài sản tại phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng

Khuyến cáo về tội phạm cướp tài sản tại phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng 08/05/2023, 15:15

Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố xảy ra các vụ án cướp tài sản tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng. Để chủ động phòng ngừa, ngày 8/5...