Doanh nghiệp bất động sản cắt giảm nhân sự có khiến chi phí nhân viên giảm?

Doanh nghiệp bất động sản cắt giảm nhân sự có khiến chi phí nhân viên giảm?

Bất động sản 24/02/2023, 06:45

Thị trường bất động sản gặp khó khiến nhiều doanh nghiệp đã phải điều chỉnh lại quy mô, cắt giảm nhân sự cùng chi phí quản lý, nhân viên.