Cổ phiếu châu Á giảm do các nhà đầu tư lo ngại về lạm phát

Cổ phiếu châu Á giảm do các nhà đầu tư lo ngại về lạm phát

Chứng khoán 21/10/2022, 16:28

Cổ phiếu châu Á hầu hết giảm trong phiên giao dịch im ắng ngày hôm nay do các nhà đầu tư đang lo lắng dõi theo tình trạng lạm phát và chờ đợi kết quả...